Tiedote

Kysyimme vuokratyöntekijöidemme kokemuksia Palmialla työskentelystä

pe 6. heinäkuuta 2018 09.36.49

Palmian ja VMP Varamiespalvelun yhteistyössä toteuttamassa vuokratyöntekijäkyselyssä kysyttiin miten kevään 2018 aikana eri Palmian kohteissa toimineet VMP:n vuokratyöntekijät kokivat onnistuneensa tehtävissään. Vastauksissa kärkeen nousivat toimiva perehdytys ja oman työpanoksen kokeminen tärkeäksi.

Kyselyyn vastasi kevään 2018 aikana lähes 150 vuokratyöntekijää ja 40 palmialaista, jotka hoitavat henkilöstön tilaamista kohteisiin. Tekijöistä puolet valitsi vastauskieleksi englannin.

”Nice place and helpful people!”, kommentoi lounasravintoloissa työskennellyt tekijä.

Palmia tarjoaa siivous-, kiinteistö- ja turvapalveluita sekä ravintola- ja ruokapalveluita useilla paikkakunnilla. Työntekijöitä yhtiössä työskentelee yli 1700. Monipuolisen palveluvalikoimansa vuoksi Palmialla on tarjolla työtä monenlaisten työtehtävien parissa.

Kyselystä saadut tulokset kertovat henkilöstöpalvelukumppani VMP:n valtakunnallisen palveluverkoston toimivan hyvin Palmian apuna taaten samalla monelle elämäntilanteeseen sopivia töitä, esimerkiksi keikkaa koulujen iltavalvonnassa tai jatkuvia hommia siivous- ja ravintolapuolella.

”Työskentelin yksin. Jos oli kysyttävää sain vastauksen puhelimitse. Siivouskomeroissa oli hyvät kirjalliset työohjeet kullekin päivälle. Mielestäni paras työpaikka tähän astisista.”, kehui siivouskeikkoja tehnyt eläkeläinen kokemuksiaan Palmian kohteissa työskentelystä.

Riittävä perehdytys ja vastaanotto työvuoroon avainasemassa

Kyselyn perusteella ykköskehityskohteeksi nousi työntekijän vastaanoton onnistuminen ja riittävän perehdytyksen tarve työkohteessa, josta tekijät antoivat ainoan alle kahdeksan arvosanan: 7.9 asteikolla 0-10. Myös avoimissa vastauksissa korostettiin perehdytyksen tärkeyttä ja pyydettiin varmistamaan, että ohjeistukset ovat saatavilla niin suomeksi kuin englanniksi.

Palmian ja VMP:n yhteistyön toimivuudesta kertoo myös se, että työtehtävät vastasivat hyvin ennakkotietoja ja parhaimmat arvosanat saatiin työpanoksen tärkeydestä (8.4) sekä toiveesta työskennellä Palmialla uudestaan (8.5).

Toiminnan helppous ja nopea apu VMP:n kanssa asioidessa on palmialaisten mieleen 

Vuokratyöntekijätilauksia hoitavat palmialaiset kokivat yhteistyön VMP:n kanssa helpoksi (arvosana 8.2), lisäksi apua henkilöstöhaasteisiin saadaan riittävän nopeasti (arvosana 8.0). Kehityskohteeksi kyselyn perusteella toivottiin, että entistä useammin samassa kohteessa työskentelisi jo ennestään tuttu tekijä. Tältä tiimoilta onkin jo PK-seudulla käynnistetty kehitysprojekti, jonka toimintatapaa tullaan laajentamaan, mikäli saadut kokemukset ovat hyviä. Lisäksi työohjeisiin ja perehdytykeen satsataan jatkossa lisää.

”Hienoa, että VMP:n ja Palmian yhteistyössä yhdessä tekeminen ja kehittämisen meininki näkyvät tällaisina tuloksina. Vuokratyöntekijöiden viihtyvyys ja onnistuminen työssään ovat meille tärkeitä asioita, joihin kannattaa panostaa.”, kommentoi VMP:n asiakkuusjohtaja Marko Lehtinen.

”VMP on meille elintärkeä rekrykumppani, jonka avulla takaamme kohteesta riippuen maistuvan, siistin tai turvallisen asiakaskokemuksen omille asiakkaillemme.”, tiivistää Palmian palvelupäällikkö Maarit Lunkka.

___

Asiakaskokemusterveisin,

Marko Lehtinen, asiakkuusjohtaja VMP, puh. 040 307 5103, marko.lehtinen@vmp.fi (yhteistyö)

Johannes Setänen, Head of Customer Experience VMP, puh. 040 307 5052, johannes.setanen@vmp.fi (kysely)

___

*NPS = Net Promoter Score, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta. Vastaajilta kysytään: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Palmialla työskentelyä kokemuksesi perusteella? (0 = Erittäin epätodennäköisesti, 10 = Erittäin todennäköisesti). NPS-luku saadaan kun lasketaan kaikki arvosanan 10 tai 9 antaneet yhteen (%-osuus) ja vähennetään siitä kaikki arvosanan 6-0 antaneet (%-osuus). Toimialasta riippuen yleensä jo lukua 30 pidetään hyvänä.

Kommentointi

Nimi: *
Sähköposti: *
Kommentti: *
 

Kommentit

Ei kommentteja

Uutisen jakaminen

Jaa kirjoitus tuttavalle: