Tiedote

Tule töihin -valmennus auttaa yli 30-vuotiaita työnhakijoita

ma 17. helmikuuta 2020 15.18.00

 

Tule töihin -valmennuksessa autamme työnhakijaa työllistymään, aloittamaan opinnot tai tuemme yritystoiminnan aloittamisessa. Valmennuksessa keskitymme asiakkaan tarpeiden mukaan motivaation kehittämiseen, työnakutaitojen parantamiseen, osaamisen tunnistamisen ja myymisen taitoihin, työmarkkinatuntemuksen ja toimialatietoisuuden lisäämiseen ja työelämätaitojen kasvattamiseen sekä työssä pysymisen tukeen. Toteutamme valmennusta yksilöllisesti ja otamme huomioon asiakkaan elämäntilanteen ja toiveet valmennuksen suhteen, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus itse vaikuttaa valmennuksen sisältöön. Valmennuksen kesto on asiakkaan tarpeen mukaan 4 – 6 kk. Jotta avoimiin työpaikkoihin löydetään sopivat työntekijät, tulee tukea tarvitseville työnhakijoille tarjota yksilöllistä valmennusta.

Onnistunut valmennustarina

Työnhakijan valmennuksen tavoitteena oli osa-aikainen, työkyvylle soveltuva ja osaamista vastaava työpaikka. Työnhakijalla oli haasteena osatyökyvyttömyys, joka rajasi jonkin verran työmahdollisuuksia. Aloitimme valmennuksen tekemällä asiakkaan tavoitteen mukaisen toimintasuunnitelman valmennukselle, jossa määritimme tavoitteen ja valmennettavat elementit. Kartoitimme ensin asiakkaan osaamista ja vahvuuksia.

”Lisää haastetta on tuonut se, että olen osatyökyvyttömyys eläkkeellä”, toteaa asiakas.

Työnhakija oli itse motivoitunut työllistymään. Valmennuksessa tuimme työnhakua ja motivaation pysymistä yllä koko valmennuksen ajan kannustamalla työnhaun jatkamiseen, vaikkei työnhaku tuottanutkaan heti tulosta. Kannustimme myös asettamalla välitavoitteita. Työnhakija osallistui aktiivisesti workshopeihin ja teki tunnollisesti sovitut kotitehtävät. Työnhakija tarvitsi työnhakutaitojen päivittämistä, joten valmennuksen aikana opettelimme yhdessä, kuinka CV:n ja hakemuksen voi muokata omaa osaamista myyvämmiksi ja haettavaa tehtävää vastaavaksi.

”Ennen kuin pääsin mukaan Tule Töihin -valmennukseen, CV:ni ja hakemukseni olivat keskinkertaisia ja ne hukkuivat muiden työhakemusten joukkoon, vaikka itse pidin niitä hyvinä. Valmennuksen aikana ansioluettelostani hiottiin timantti ja harjaannuin hakemusten teossa niin paljon, että pääsin haastatteluun lähes jokaiseen hakemaani paikkaan. Tuleville osallistujille vinkiksi, että käykää mahdollisimman monessa Workshopissa, koska joka kerta oppii uutta”, asiakas kertoo.

Harjoittelimme valmennuksessa myös haastattelutaitoja kuvitteellisten haastatteluiden avulla. Haastattelut muokattiin niin, että kysymykset sopivat haettavaan tehtävään. Työnhakija haki aktiivisesti työpaikkoja ja pääsi useisiin haastatteluihin. Lopulta hän saavutti valmennuksessa asetetun tavoitteensa ja työllistyi. Olimme taustatukena työllistymisen alkutaipaleella varmistaen, että töihin paluu sujuu hyvin ja työssäjaksaminen on hyvällä tasolla.  

”Seuraavaksi olikin aika hioa haastattelutaitojani. Valmennuksen avulla olen saanut jo 2 työpaikkaa”, asiakas sanoo innostuneena.

Kenelle Tule töihin -valmennus sopii?

Valmennus sopii työnhakijalle, joka on 30 tai yli 30 -vuotias työtön työnhakija ja asioi joko Helsingin tai Lohjan TE-toimistossa. Lisäksi häneltä löytyy omaa motivaatiota ja halua saavuttaa uusi työ, vaikka autammekin motivaation ylläpitämisessä. Valmennuksessa pääsee etenemään nopeammin, jos omaa perus IT-taidot, mutta työnhakija voi osallistua valmennukseen, vaikka IT-taidot olisivat heikot, sillä valmennuksen rinnalla on mahdollisuus käydä perus IT-taitojen kurssi lisäpalveluna. Valmennus on tarkoitettu erityisesti niille työnhakijoille, jotka ovat olleet työttömänä useamman vuoden, työkyky on alentunut tai työnhakija on ollut muusta syystä työttömänä pitkään.

Kuinka pääsee Tule töihin -valmennuksen asiakkaaksi?

Työnhakija voi hakea valmennukseen ilmoittamalla halukkuudestaan TE-toimiston asiantuntijalle. TE-toimiston asiantuntija arvioi tilanteeseesi ja sen onko kyseinen valmennus juuri sinulle sopivin palvelu. Mikäli valmennus on sinulle paras palvelu, ohjaa asiantuntijasi sinut seuraavaan infotilaisuuteen Eezy Uran paikalliselle toimistolle tai hän voi halutessasi ohjata sinut suoraan valmennukseen.

Tule töihin -hankkeen tavoitteena on rakentaa tehostetun tuen toimintamalli tukea tarvitseville työttömille työnhakijoille. Julkisen sektorin ja yksityisen henkilöstöpalveluyrityksen yhteistyö tuo työpaikat paremmin tukea tarvitsevien työnhakijoiden ulottuville. Tarvitaan uudenlaisia keinoja, jotta tukea tarvitsevat työnhakijat työllistyvät ja avoimet työpaikat kohtaavat. Uudenmaan TE-toimisto ohjaa asiakkaitaan henkilöstöpalvelualan yrityksen Eezy -konsernin liiketoimintayksikön Eezy Uran toteuttamaan valmennukseen. THL koordinoi hanketta ja arvioi vaikuttavuutta sekä mallintaa valtakunnallisen toimintamallin. Hanke toteutetaan Helsingin ja Lohjan alueella. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Voit käydä lukemassa lisää Tule töihin -hankkeesta THL:n sivuilta täältä ja Eezy Uran -sivuilta täältä.

Kommentointi

Nimi: *
Sähköposti: *
Kommentti: *
 

Kommentit

Ei kommentteja

Uutisen jakaminen

Jaa kirjoitus tuttavalle: