Tiedote

Työhön perehdytys lisää tuottavuutta ja sitoutumista

ma 11. syyskuuta 2017 09.31.23

Riittävä perehdytys on onnistuneen työn edellytys. Etenkin uusien työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeää sekä työntekijälle että työnantajalle. Suoriutuakseen työtehtävistä mahdollisimman hyvin tulee työntekijällä olla riittävästi tietoa työtehtävistään. Työnantajan näkökulmasta taas hyvä perehdytys parantaa työn laatua ja tulosta.

Miksi perehdyttäminen jää tekemättä?

Usein työhön opastus voi jäädä vähäiseksi tai sitä ei tehdä ollenkaan. Miksi? VMP Länsi-Uudenmaan HR-asiantuntija Sanne Wall näkee kiireen ja selkeän prosessin puuttumisen keskeisinä syinä huonoon perehdytykseen.

”Kun jokin asia tai työ on itselle tuttua, oletetaan helposti, että kyllä muutkin saavat juonen päästä kiinni nopeasti. Kiire on tämän päivän työelämän vakioelementti. Nämä kaksi asiaa kun yhdistää, jää perehdytys helposti puolitiehen.”

Kiireen keskellä voi tuntua siltä, että tiiviimpi perehdyttäminen säästää aikaa. Kuitenkin liian kevyt perehdytys johtaa helposti siihen, että työnantajan tai esimiehen aikaa kuluu enemmän matkan varrella.

Perehdytys vuokratyössä

Vuokratyö ja satunnaiset työkeikat luovat omat haasteensa työhön perehdyttämiseen. Etenkin lyhyissä työkeikoissa perehdytyksen tulee olla riittävää mutta ajallisesti tehokasta. Tällöin korostuu prosessin ja dokumentoinnin tärkeys.

”Esimerkiksi keikkatyössä on tärkeää, että työnantaja on nimennyt tietyn henkilön tai tahon, joka vastaa työhön opastuksesta ja jonka puoleen vuokratyöntekijä voi tarpeen tullen kääntyä. Jos perehdytystä ei ole suunniteltu kunnolla, valuu sekä perehdyttäjien että uusien työntekijöiden kallis aika suoraan sakokaivoon.”, kertoo VMP Länsi-Uudenmaan yrittäjä Markus Sippo.

Jos yritys käyttää vuokratyövoimaa ja samoja työntekijöitä useammin, kerralla tehty hyvä perehdytys kantaa hedelmää myös jatkossa.

Asiantuntijan 5 vinkkiä työntekijän perehdyttämiseen

1.Varaa perehdyttämiseen aikaa

Vaikka sinulla olisi kiire, varaa aikaa työntekijän perehdyttämiseen. Jos oma aikasi ei riitä, delegoi tehtäviä kollegoillesi tai alaisille. Muista varmistaa, että heillä on riittävät tiedot ja ymmärrys perehdytyksen hoitamiseen.

2. Älä oleta liikaa

Vaikka tunnet itse jonkun asian kuin omat taskusi, tämä ei tarkoita, että sama pätee muihin. Älä oleta, vaan opasta ja kysy.

3. Huomioi työntekijän persoona

Jotkut meistä sisäistävät asioita kerralla. Jotkut vaativat taas enemmän toistoa ja sparrausta. Perehdyttämisessä on hyvä huomioida myös työntekijän persoona ja kyvykkyys sisäistää uusia asioita.

4. Varmista tuki myös työnteon aikana

Pelkkä alkuohjeistus harvemmin riittää, vaan työntekijällä herää kysymyksiä työnteon lomassa. Varmista, että työntekijä on tietoinen, mistä hän saa tarvitessaan apua.

5. Tee perehdytyssuunnitelma

Etenkin pidemmissä työkeikoissa ja vakituisemmissa työsuhteissa on tärkeää tehdä konkreettinen perehdytyssuunnitelma. Tällä taataan, että yrityksen jokainen uusi työntekijä saa tarpeeksi kattavan perehdytyksen työhönsä. Muista suunnitella perehdyttäminen myös vuokratyöntekijöille. 

Miltä näyttää henkilöstöpalveluiden tulevaisuus?

Lataa maksuton henkilöstöpalveluopas!

Kommentointi

Nimi: *
Sähköposti: *
Kommentti: *
 

Kommentit

Ei kommentteja

Uutisen jakaminen

Jaa kirjoitus tuttavalle: