Tiedote

Työttömyyden ja vuokratyöpaikan kautta työkokeiluun Lohjan VMP:lle — osa 2

pe 30. kesäkuuta 2017 08.00.00

Mitä olen oppinut työkokeilussa?

Toimenkuvaani työkokeilijana on kuulunut työnhakijoiden kontaktointi, hakemusten käsittely, työhaastattelut, sopivien työntekijöiden löytäminen työantaja-asiakkaille, työsopimukset, myynnissä ja markkinoinnissa avustaminen. Työkokeilussa olen saanut haastatella etupäässä nuoria, joilla ei ole koulutusta tai heillä on koulutus, mutta se ei ole johtanut työpaikkaan. He kuitenkin haluavat tehdä työtä ja sitä on ollut tarjolla henkilöstöpalveluyrityksessämme, joka vuokraa heidät eri paikkaan. He saavat esimerkiksi tekstarin puhelimeensa, jossa heidät pyydetään työpaikkaan, josta he eivät tiedä juurikaan mitään eivätkä he tunne asiakkaita. Me valmistamme heidät työhön ja asiakas perehdyttää heidät. Pian he saattavat olla jo muualla töissä. Itseään pitää osata markkinoida ja omaa osaamista tuoda esille. Yleisesti me suomalaiset emme ole kovin hyviä tässä asiassa. Me emme aina osaa kertoa mikä meidän intohimomme on tai mitä me osaamme tai haluamme tehdä. Tätä olen myös työnohjaajana pyrkinyt kaivamaan esiin haastattelijana, että mikä on se sinun juttu, missä sinä olet hyvä. Joskus se on tullut esiin niinkin pienestä asiasta kuin harrastuksesta. Lähes jokainen nuori on kertonut hyviä kokemuksia siitä kun on onnistunut jossain ja sitä onnistumista olen syventänyt ihan kysymällä, että mistä sinä olet oppinut tuollaiset taidot ja mihin ne sinua voisivat viedä. Olen nähnyt tätä kautta kuinka nuorelle syttyy oivallus omasta vahvuudestaan ja siitä, että onnistumisia onkin kiva jakaa. Tällä tavoin lyhytkin haastattelu on saatu vietyä päätökseen ja kirjattua järjestelmään missä tehtävässä tämä hakija voisi loistaa, mikä voisi olla hänen tähtihetkensä. On ollut aina huippua nähdä, kun nuoret tulevat toimistoon allekirjoittamaan työsopimuksen!

Miten elää epävarmuudessa?

Nykyään työelämän ulkopuolelle jääminen tarkoittaa syrjäytymistä. Syrjäytymistä on se, että ei ole työtä eikä työpaikkaa. Meidän on opittava sietämään sitä, että pätkätyöjaksojen välillä on työttömyyskausia. Näiksi väliajoiksi on pakko keksiä jotain mielekästä tekemistä jotta voi tuntea itsensä arvokkaaksi ihmisenä. Tärkeää olisi hahmottaa mistä se turvallisuudentunne itselle tulee. Jos se tulee siitä että on vakituinen työsuhde yhden työnantajan palveluksessa niin silloin nämä ajat voi aiheuttaa epävarmuutta. Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan työn vaihtelevuus tulee kasvamaan ensi vuosikymmeninä. Nykyään ura koostuu 3 – 5 ammattialan töistä, mutta tämän hetken nuorilla niitä tulee olemaan 6 – 10. Silloin identiteettiä ei kannata rakentaa yhden ammatin ympärille. Nuoret tulevat toimimaan myös ammateissa joita ei vielä ole. Tulevaisuudessa ja jo nyt on hyvä tietää mistä löytyy töitä, jos oman alan pätkätöitä ei tahdo saada. Pitää osata ennakoida mitä seuraavaksi tapahtuu. Silloin voi tulla hyväksi myymään osaamistaan työmarkkinoilla. Eniten arvoa voi löytyä käyttämättömien resurssien löytämisestä. Entä jos nojaamme omaan osaamiseen ja työhön liittyvään missioon ja siihen mitä haluamme tehdä ja missä kehittyä ja sitoutuisimme enemmän siihen ja alkaisimme kehittää erilaisia projekteja ja yhteistyökuvioita, sitoutuisimme verkostoihin ja siihen että jätämme hyvän jäljen ja teemme työmme aina kunnolla. Voittaisiko tämä ajatus epävarmuuden? Kiinnostus työtä kohtaan voittaa paineet ja halu tehdä työtä ja kehittyä työssään ovat tärkeitä voimavaroja, näin ovat nuoret haastateltavani vastanneet haastatteluissa. Tämä on myös oma missioni. Toivottavasti työllistyn tälle alalle työkokeilun jälkeen. Kiitän VMP:n yrittäjiä Markus Sippoa ja Riku Lomania, Marjoa, Ninaa, Sannea ja Johannaa työkokeiluun ottamisesta ja perehdyttämisestä. Työkokeilu on hyvä tapa päästä työmarkkinoille. Olen saanut kokea olevani yksi toimiston jäsenistä. Tässä porukassa on ollut mukava tehdä töitä ja oppia uusia asioita.

Malla Tanner

HR-assistentti

VMP Lohja

Kommentointi

Nimi: *
Sähköposti: *
Kommentti: *
 

Kommentit

Ei kommentteja

Uutisen jakaminen

Jaa kirjoitus tuttavalle: